Arkitektblogg

July 10, 2017

Å designe et unikt hjem krever kunnskap om både beboerne og tomten. Her forteller jeg mer om hvordan en prosess kan se ut, og rekkefølgen av fasene i en designprosess.

Noe av det første man gjør er å besøke tomten for å bli kjent med den. Sol- og vindforhold, adkomst, vegetasjon og evt utsikt er viktige for byggets utforming og plassering. 

Deretter ser man på reguleringsbestemmelsene for det gitte området. Her finner man hvilke rammer man bør holde seg innenfor for å unngå dispensasjon. Man må etter hvert også vurdere om designen krever en dispensasjon for å oppnå best mulig resultat. Dette vil forlenge søknadsprosessen.

Nå går man inn i skissefasen. Her finner man et konsept for prosjektet. En moodboard vil være til hjelp for å ha noen håndfaste holdepunkter underveis, men den kan man også se nærmere på underveis. Her er det viktig at arkitekt og tiltakshaver har blitt enige om noe de vil gå for. Skissene og den skjematiske designen formes og utvikles sammen med tiltakshaveren. Endringe...

July 9, 2017

Å bygge bolig, et nytt hjem er et stort valg. Mange av oss leter nok i boligkataloger eller på nett etter boliger som kan passe tomten vi skal bygge huset på. Det kan være mange spennende hus i kataloger, utvalget har blitt nokså godt i løpet av de siste årene. Kanskje det er av en generell oppfattelse at det er billigere å bygge et kataloghus, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

Arkitektens oppgave er å designe et hus for deg/dere og dine/deres behov. Dette gjør boligen helt unik. Arkitekten tilpasser byggeriet på best mulig måte til tomten og terrenget og bl a sol- og vindforhold. Samtidig vil arkitekten vurdere helheten utifra ditt/deres ønsker og økonomi. Det er selvfølgelig en stor utgift, men sett i sammenheng med resultatet nødvendigvis ikke større enn om man velger et kataloghus. Disse må også ofte tilpasses tomt og evt endres etter beboernes ønsker og behov.

Arkitekten kan ses på som byggherrens/oppdragsgiverens veileder under hele prosessen. Derfor er det viktig at man har...

Please reload

Lignende temaer

Hvordan velge rett farge?

April 8, 2020

1/6
Please reload

Arkiv
Please reload

Følg oss
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sandnes

Norway

© 2020  ARKITEKT MANUELA HARDY AS org. nr. 921 486 146

 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon