Priser

Eksempel på fasade, skisseprosjekt.

Ikke målsatt.

Hva er et skisseprosjekt?

Over ser du et eksempel på tegninger til et skisseprosjekt. Det består av et eller flere idéutkast. Videre prosjektering foregår på timebasis.

Hva koster det?

Et godt spørsmål som er vanskelig å besvare. Her får du en oversikt med fra- priser som gjelder

fra og med 15. august 2020.

For et fastpristilbud, ta kontakt!

ARKITEKTUR

Enebolig arkitektdesign

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ny enebolig på rundt 200m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram og en behovsanalyse. Arkitekten kommer med 1-2 utkast til en enebolig som er spesialdesignet for kunden.

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert:

Fra 80.000.- + MVA

*Arbeidstegninger er ikke inkludert

Rolle som ansvarlig søker og utfylling av søknad:

Fra 10.000.- + MVA

Hytte arkitektdesign

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ny hytte på rundt 100m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram og en behovsanalyse. Arkitekten kommer med 1-2 utkast til en enebolig som er spesialdesignet for kunden.

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert:

Fra 50.000.- + MVA

*Arbeidstegninger er ikke inkludert

Rolle som ansvarlig søker og utfylling av søknad:

Fra 10.000.- + MVA

Arkitekten ønsker å følge opp prosjektet underveis, men det er ikke et krav. Oppfølgingen vil være med på å kvalitetssikre prosjektet ditt og anbefales for et helhetlig og godt resultat.

INTERIØR, HAGE OG OMBYGG

Interiør enebolig

Rene interiørdesignoppdrag tar jeg for øyeblikket ikke, kun i forbindelse med at du får tegnet boligen hos meg: Fra 35.000.- + MVA

Dette er inkludert romskjema og opptegning av 2 spesialtegnede møbler til boligen. 

Hage enebolig

Rene hagedesignoppdrag tar jeg for øyeblikket ikke, kun i forbindelse med at du får tegnet boligen hos meg:   Fra 20.000.- + MVA

Ombygg/Tilbygg/Påbygg

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ombygging/påbygg eller tilbygg. Prisen varierer etter omfang.

Fra 70.000.- + MVA

*Arbeidstegninger er ikke inkludert

 

Befaring

 

Befaring innenfor 20 km avstand fra Sandnes

Fra 2.500.- + MVA

Timepris

Timerate etter skisseprosjekt: 1000.- + MVA

UTBYGGER

Arbeid for utbygger tas kun på timesbasis. Ta kontakt for mulig samarbeid.

Sandnes

Norway

© 2020  ARKITEKT MANUELA HARDY AS org. nr. 921 486 146

 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon