Priser

Hva er et skisse-/forprosjekt?

Det høres ut som noen enkle strektegninger, men et skisseprosjekt består av et konkret tegningssett med plantegninger, fasader og snitt i målestokk 1:100 eller 1:200 og et situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000

Tegningene kan brukes til byggesøknad.

1FINAL_Einerveien_exterior_Be_03.jpg
Hva koster det?

Et godt spørsmål som er vanskelig å besvare. Her får du en oversikt med fra- priser som gjelder

fra og med 01.03.2020.

For et fastpristilbud, ta kontakt!

ARKITEKTUR

Enebolig arkitektdesign

Skisse-/forprosjekt opptegning av forslag til ny enebolig på rundt 200m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram og en behovsanalyse. Arkitekten kommer med utkast til enebolig.

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert:

Fra 100.000.- + MVA

*Arbeidstegninger, romskjema og vindus- og dørskjema er ikke inkludert

Rolle som ansvarlig søker og utfylling av søknad:

Fra 20.000.- + MVA

Arkitekten ønsker å følge opp prosjektet underveis, men det er ikke et krav. Oppfølgingen vil være med på å kvalitetssikre prosjektet ditt og anbefales for et helhetlig og godt resultat. Arkitekten kan bistå med forslag til bl.a. belysningsplan, plassbygde møbler, valg av farger og materialer/overflater, fast og løst inventar, samt hagedesign. Dette arbeidet, samt oppfølging av prosjektet etter rammesøknad, faktureres etter medgått tid.

Hytte arkitektdesign

Skisse-/forprosjekt opptegning av forslag til ny hytte på rundt 100m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram og en behovsanalyse. Arkitekten kommer med utkast til hytte.

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert:

Fra 70.000.- + MVA

*Arbeidstegninger, romskjema og vindus- og dørskjema er ikke inkludert

Rolle som ansvarlig søker og utfylling av søknad:

Fra 20.000.- + MVA

Arkitekten ønsker å følge opp prosjektet underveis, men det er ikke et krav. Oppfølgingen vil være med på å kvalitetssikre prosjektet ditt og anbefales for et helhetlig og godt resultat. Arkitekten kan bistå med forslag til bl.a. belysningsplan, plassbygde møbler, valg av farger og materialer/overflater, fast og løst inventar, samt hagedesign. Dette arbeidet, samt oppfølging av prosjektet etter rammesøknad, faktureres etter medgått tid.

INTERIØR OG HAGEDESIGN

Dette tas kun i forbindelse med eneboliger og hytter som er tegnet gjennom Hardy.

Det varierer hvor mye tid det går på interiørdesign. På en større enebolig går det som regel over 40 timer, uten plassbygde møbler. Hagedesign fra ca 20 timer og oppover.

 

Befaring

 

Befaring innenfor 20 km avstand fra Sandnes

Fra 2.500.- + MVA

Timepris

Timerate arkitekttjenester 1000.- + MVA

UTBYGGER

Ta kontakt for mulig samarbeid. Hardy er opptatt av god utbygging med fokus på stedstilpassing, funksjonalitet og estetikk.