top of page

Designprosessen

Å designe et unikt hjem krever kunnskap om både beboerne og tomten. Her forteller jeg mer om hvordan en prosess kan se ut, og rekkefølgen av fasene i en designprosess.

Noe av det første man gjør er å besøke tomten for å bli kjent med den. Sol- og vindforhold, adkomst, vegetasjon og evt utsikt er viktige for byggets utforming og plassering.

Deretter ser man på reguleringsbestemmelsene for det gitte området. Her finner man hvilke rammer man bør holde seg innenfor for å unngå dispensasjon. Man må etter hvert også vurdere om designen krever en dispensasjon for å oppnå best mulig resultat. Dette vil forlenge søknadsprosessen.

Nå går man inn i skissefasen. Her finner man et konsept for prosjektet. En moodboard vil være til hjelp for å ha noen håndfaste holdepunkter underveis, men den kan man også se nærmere på underveis. Her er det viktig at arkitekt og tiltakshaver har blitt enige om noe de vil gå for. Skissene og den skjematiske designen formes og utvikles sammen med tiltakshaveren. Endringer må som regel til i ethvert prosjekt. Idémyldring i fellesskap gir det beste resultatet, man gir og tar.

Etter at man er enige om at designen er klar, utarbeides det tegninger til rammesøknaden. Her kan man velge om man vil gå for en ett-trinnssøknad eller ordinær rammesøknad. Forskjellen er at man ved en ett-trinnssøknad må ha for hånden alle de ulike fagene som skal være med, og papirer fra de ulike fagene. Velger man det andre, må man senere søke om en IG/igangssetiings-søknad.

Normalt vil prosjektet nå gå ut til anbud, for prisoverslag fra ulike aktører. Anbudstegninger utarbeides nå av arkitekten, som regel er det ikke mye endringer som skal til, men det er viktig å få spesifisert kvalitetene for å få en mest mulig nøyaktig prisvurdering.

Når fagene er valgt, og de ulike konsulentene har fått vurdert byggverket, er det klart for arbeidstegninger. Dette er mer detaljerte tegninger i en større målestokk. Hvorvidt arkitekten skal involvere seg videre i prosessen med oppfølging er ofte opp til tiltakshaver. Enkelte arkitekter ønsker å bistå under hele prosessen frem til ferdigattest foreligger. Dersom arkitekt er ansvarlig søker er dette normal prosedyre.


Lignende innlegg
Arkiv
Følg MH
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page