top of page

Hvordan er det å jobbe som arkitekt?

Enkelte ganger får jeg spørsmål om hvordan hverdagen min ser ut. Kanskje du også er nysgjerrig på dette? I dag skal jeg fortelle deg litt mer om det.

Jeg har nå jobbet som arkitekt i 5 år og har alltid noe nytt å lære. Det som er så kjekt med dette yrket, er at en aldri blir fullt utlært. I tillegg jobber arkitekter ulikt, det kommer litt an på om en jobber selvstendig, i bedrift eller i det offentlige. Siden jeg jobber som selvstendig arkitekt, vil jeg naturlig nok fortelle deg om akkurat det. Det å starte for seg selv er både spennende og skummelt, men en har det som regel alltid litt festligere ved å være uredd og prøve nye ting. Jeg startet opp for meg selv høsten 2017, og registrerte bedriften som AS høsten 2018. Den største kundegruppen min er privatpersoner som ønsker å bygge nytt eller bygge om. I tillegg til dette tegner jeg for utbyggere som vil få utarbeidet eneboliger, tomannsboliger og hytter.

Arbeidsoppgaver

En av fordelene med yrket er at arbeidsoppgavene er så varierte, særlig når man jobber selvstendig. Men akkurat regnskapet lar jeg en regnskapsfører ta seg av ;)

Dagene går mest i tegning, ellers går det i befaringer, møter og utarbeidelse av byggesøknader.

En typisk arbeidsdag kan se slik ut:

- Møte med kunde/ presentasjon av tegninger av ny enebolig (i disse dager helst online)

- Befaring med mulig kunde på tomt eller ved en bolig som skal bygges om

- Lunsj

- Endringer av tegninger

- Samtale/tlf utbygger om et pågående prosjekt

- Samtale/tlf med byggmester rundt prosjekt

- Endringer av tegninger

- Telefon med kommunalteknisk angående utfordringer på en tomt

- Argumentere for dispensasjon i rammesøknad

Dette er et eksempel på en effektiv dag, noen dager bruker jeg hele dagen på å videreutvikle kun 1 prosjekt, det varierer veldig. Mye av tiden går også til å gjøre endringer i tegningsmateriale.

For å få til best mulig løsning har jeg en jevn dialog med kunden. Kunden kommer med ønsker om endringer, og jeg rådgir kunden etter beste evne og passer på at endringene ikke forringer prosjektet. Er jeg uenig, er det min oppgave å komme med mine synspunkter, kunden har tross alt leid meg inn for å få proffesjonell veiledning.

Min rolle er variert, enkelte ganger er jeg megler, der jeg rådgir uenige par og argumenterer for og imot ulike løsninger. God argumentasjon er også viktig når det kommer til nabovarsling, mulige tilsvar i naboklager og begrunnelse for hvorfor en skulle ønske å søke om en eller flere dispensasjoner i en rammesøknad.

Jeg jobber alltid paralellt med ulike prosjekter, der noen er mindre og noen større. Dette er helt nødvendig for å til enhver tid ha arbeid på pulten. Noen av de mindre oppdragene er for eksempel en endring av en planløsning eller et fargeforslag, og et større kan være utarbeidelse av tegningsmateriale av en tomannsbolig til en rammesøknad. Særlig i startfasen var det viktig for meg å få inn så mange oppdrag som mulig for å få ting til å gå rundt. Nå er jeg mer opptatt av å få inn oppdrag med en lengre tidshorisont. Det hele er en balanse: en må ha tilstrekkelig med arbeid, men også å kunne prioritere de arbeidsoppgaver og prosjekter en helst ønsker å jobbe med.

Fremdrift

Ulike kunder har ulike behov, og det er stor forskjell på hvor lang tid kunden bruker på prosessen med meg. Enkelte er under tidspress, andre har godt med tid. Det er viktig for meg at kunden forstår at en slik prosess ofte tar lenger tid enn antatt. Likevel prøver jeg å imøtekomme kundens frister, dersom det kan la seg gjøre.

Eksempler på ting som kan påvirke fremdriften er endringer, sen kommunikasjon, naboklager og lang behandlingstid i kommunen.

Fleksibilitet

Noe jeg liker så godt med å jobbe for meg selv, er at jeg er så fleksibel. Jeg kan starte dagen kl 10.00 dersom jeg ønsker det. Utfordringen er at jeg lettere blir distrahert enn dersom jeg jobbet på et kontor sammen med andre. Tiden må brukes rett, og dårlig prioritert tid går kun utover en selv og eget arbeid og dermed også kunden. En annen ting å ha fokus på, er å ikke ta med seg jobben hjem. Dette er noe vanskelig, ettersom kontoret mitt er i samme hus som vi bor i. Men med litt øvelse og bevisstgjøring er også dette noe som er blitt bedret.

Jeg håper dette var ineteressant lesing, og dersom du lurer på noe mer, eller har forslag til noe jeg kan skrive om, er det bare å kommentere eller ta kontakt!


Lignende innlegg
Arkiv
Følg MH
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page