top of page

Villa Rørabakken

Enebolig i Porsgrunn.  Tiltakshaver er selvbygger.

Kunde: Privat

Status: Under oppføring.

bottom of page