Prosjekter

De fleste prosjektene er forstsatt under prosjektering eller under oppføring. Derfor er de fleste prosjektene kun illustrasjoner. Jeg tegner for det meste eneboliger og hytter.