top of page

Hvorfor velge arkitekt?

Å bygge bolig, et nytt hjem er et stort valg. Mange av oss leter nok i boligkataloger eller på nett etter boliger som kan passe tomten vi skal bygge huset på. Det kan være mange spennende hus i kataloger, utvalget har blitt nokså godt i løpet av de siste årene. Kanskje det er av en generell oppfattelse at det er billigere å bygge et kataloghus, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

Arkitektens oppgave er å designe et hus for deg/dere og dine/deres behov. Dette gjør boligen helt unik. Arkitekten tilpasser byggeriet på best mulig måte til tomten og terrenget og bl a sol- og vindforhold. Samtidig vil arkitekten vurdere helheten utifra ditt/deres ønsker og økonomi. Det er selvfølgelig en stor utgift, men sett i sammenheng med resultatet nødvendigvis ikke større enn om man velger et kataloghus. Disse må også ofte tilpasses tomt og evt endres etter beboernes ønsker og behov.

Arkitekten kan ses på som byggherrens/oppdragsgiverens veileder under hele prosessen. Derfor er det viktig at man har en god dialog med vedkommende. Arkitekten tar hensyn til estetikk og brukervennlighet. Det er også arkitektens oppgave å skape en helhet, både i boligen og som et samspill med de omkringliggende boligene. Du blir ikke mer «bundet» av å velge arkitekt i forhold til formgivningen. Det er arkitektens oppgave å ivareta oppdragsgiverens behov og ønsker, samtidig som arkitekten selvfølgelig foreslår best mulige løsninger. Dialogen dere imellom er veldig viktig, særlig i skisseringsfasen av prosjektet.

Hva koster det å ansette en arkitekt? Det er vanskelig å svare på dette i en kort tekst. Det kommer helt an på hva man er ute etter, omfanget, og hvor mye av prosessen man ønsker hjelp til. Timeprisen ligger som regel på over 1000.- per time + MVA. Enkelte arkitekter tar en prosentandel av det ferdige resultatet 5-10% av prisen på det ferdige bygget minus tomteprisen er helt normalt. Man kan som regel bli enige om en fast pris for valgt arbeid. Det første møtet bør være helt uforpliktende, der tiltakshaver og arkitekt finner ut om dette kan bli et samarbeid. Derfra kan man avgjøre hvordan man vil gå videre, eller om man ønsker å gå videre med arkitekten.

Ta kontakt med en arkitekt dersom du ønsker å komme i gang, den første konsultasjonen er som regel gratis og ikke bindene. Husk å velge en seriøs arkitekt, gjerne en du kjenner referansene til. Kanskje du kjenner noen som har brukt en arkitekt de var fornøyde med?

Dersom du har spørmål eller kommentarer, føl deg fri til å bruke kommentarfeltet under eller kontakte oss.

M. Hardy

Lignende innlegg
Arkiv
Følg MH
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page